4:25ד׳:כ״ה
1 א

צֹר - כמו: חרבות צורים, תער מלוטש איזמל חריף. וכן: אף תשיב צור חרבו. נתעקם ונכפף חידוד חרבו. ולכך לא הקמתו במלחמה.

צר, an expression similar to חרבות צורים in Joshua 5,2 where this expression described the tools used by Joshua to perform circumcision on the Israelites prior to their crossing the Jordan river. A similar expression also occurs in Psalms 89,44 אף תשיב צור חרבו where it refers to G’d blunting and distorting the sharpness of the sword of the Israelites making them ineffective in defending themselves.

2 ב

ותכרות וגו' - הועילה לו למשה המצוה להצילו כמו קרבן, כעין שעשו גדעון ומנוח כשנראה להם המלאך.

'ותכרות וגו, performance of the circumcision of Moses’ son by Tzipporah was a lifesaver for Moses, much as a sacrifice offered by Gideon or by Manoach when they were confronted by an angel (Judges 6,24 and 13,19). [Manoach had been afraid he would die having seen a vision of G’d. Ed.]

3 ג

וַתַּגַּע - לשון מפעיל, אבל וַיִּגַּע בארבע פינות הבית לשון פועל. נגע, לרגליו - של משה התרצה המלאך בכך. כי לרגליו של מלאך אינו רוצה לפרש. כי מי יודע אם ראתה רגלי המלאך.

ותגע, a transitive mode. She presented the foreskin at the feet of the angel in order to put him in a more tolerant mood. The Torah did not want to spell out that she had actually seen the angel’s feet. [this is why the word “of the angel” was omitted although that word had not appeared previously. Ed.]

4 ד

כי חתן דמים אתה לי - בדמים הללו ישאר לי חתני.

כי חתן דמים אתה לי, by means of this offering of my son’s blood you, Moses, remain my husband.

5 ה

חתני - בעלי.

The word חתני is equivalent to בעלי, “my husband.”