17:11י״ז:י״א
1 א

כאשר ירים משה - ידו והמטה.

כאשר ירים משה ידו, and his staff.

2 ב

וגבר ישראל - שכן דרך עורכי מלחמה, כל זמן שרואים הרמת נסים קונפט"ן ב"ל הן מתגברין וכשהוא מושלך רגילין לנוס ולהנצח.

וגבר ישראל, it is a psychological axiom that when the warriors see their flag being held aloft they are inspired with additional courage. When they cannot see their flag being held aloft they interpret this negatively and are liable to flee from the battlefield.