11:10י״א:י׳
1 א

מכל שרץ המים אמר ר"א כי "שרץ" הקטנים שיבראו מן המים ו"נפש החיה" מזכר ונקבה ולפי דעתי כי שרץ המים כלל לדגים השטים במים כי כל לשון שריצה תנועה ומכל נפש החיה הם חיות שבים שיש בהם רגלים והולכות עליהם כחיות השדה והנה לכולם דין אחד ומדרש ת"כ (פרשה ג ז) חיה זו חית הים נפש להביא בן הסירני יכול יהא מטמא באהל כדברי בן חכינאי תלמוד לומר שקץ:

Of any creature that creeps in the water. Ibn Ezra writes that “creature that creeps” refers to the small creatures [such as worms] that were created from the water, and “any living creature” refers to those who reproduce from a male and female. In my view, however, “creature that creeps [sheretz]” includes the fish swimming in water, because the connotation of shritza is movement, and “any living creature” refers to the sea animals that walk on their feet like the beasts of the field. All of them have one law. The Midrash in Toras Kohanim, however, says: “‘Living’ — this refers to the beasts of the sea, ‘creature’ — this includes the mermaid. One might think it would cause impurity inside a tent, as the view of Ben Chachinoi, therefore the Torah says, ‘creature that creeps’”.