7:22ז׳:כ״ב
1 א

ויבאו אחיו לנחמו. ידעה שהוליד יוסף זולת מנשה ואפרים כאמרו ומולדתך אשר הולדת אחריהם לך יהיו או יקרא אחיו מנשה ובני יעקב: