30:20ל׳:כ׳
1 א

זבדני, ענינו לפי מקומו נתן לי אלהים מתן טוב; ומה שאמר אותי אחר שאמר זבדני, כפל הכנוי הוא לתוספת ביאור. או יהיה פירוש אותי כמו ממני, כמו הם יצאו את העיר (מ"ד ג') וזולתו, כלומר ממני עצמי נתן לי מתן טוב שלא היה זרע בעלי בי לבטלה ונתן לי בן הריון וילדתי בן, הנה כי המתן היה ממני ובי אלא שרצונו היה משותף בו.

ותהר...ותאמר זבדני אלוקים אותי זבד טוב, the meaning of the name corresponds to the circumstances surrounding the child’s birth. As to the apparent repetition, i.e. saying אותי, something already mentioned by the suffix ני in the word זבדני, this may have been to make her intention in naming the boy even more unmistakable. It is also possible that the letters את in this word mean “from,” as in Genesis 44,3 הם יצאו את העיר, “they had departed from the city,” so that the suffix י would make the word mean “from me.” She would then have emphasised that not only had she been built up through raising the children of her handmaid, but that G’d had even granted her additional children from her own womb. She was grateful that her husband’s semen when sleeping with her did not go to waste. She was grateful that the gift of this baby originated in her womb.

2 ב

הפעם יזבלני, שאהיה בית זבולו ומגורו ויהיה עמי יותר תמיד ממה שהיה ויוסיף בי אהבה, כי ילדתי לו ששה בנים, ועל שם זבול קראה אותו זבולון:

הפעם יזבלני, my house will now become his permanent residence seeing that I have born six sons for him. She perpetuated this feeling of Yaakov making his home predominantly in her tent by naming the child Zevulun.