29:17כ״ט:י״ז
1 א

ועיני לאה רכות, יפת תואר היתה אלא שעיניה היו רכות ודומעות,

The eyes of Leah were soft: She was beautiful, but her eyes were soft and teary,

2 ב

אבל רחל היתה יפת תאר ויפת מראה בלא שום מום. ותאר הוא על צורת הפנים ושאר האברים וקומות הגוף, ומראה על הבשר שהיה לבן ואדום והשער שחור:

But Rachel was of beautiful form and fair to look upon, without any blemish. And "form" refers to the shape of the face and the rest of the body, the posture, and skin color which was write and red (pink), and the hair was dark.