Chapter 9ט׳
1 א

בחמישי השריץ מן המים כל מין עוף זכרים ונקבות טהורים וטמאים, בשני סימנים הן מטהרין: בזפק ובקרקבן נקלף, רבי אליעזר אומר: באצבע יתירה. ושני מיני עופות נבחרו לקרבן עולה אלו הן תור ובני יונה.

THE CREATION AND WONDERS OF THE FIFTH DAY
ON the fifth day He caused the waters to bring forth abundantly all kinds of winged fowls, male and female, unclean and clean. By two signs are they declared to be clean, by the crop, and by the craw peeling off. Rabbi Eliezer said: (Another sign was) also by the projecting toe of the claw. Two kinds of birds have been chosen for the offering of a burnt sacrifice, namely, the turtle-dove and the young pigeon.

2 ב

בחמישי השריץ מן המים כל מין דגים זכרים ונקבות טמאים וטהורים, בשני סימנים הם מטהרים: סנפיר וקשקשת, ואם לאו הם טמאים.

He caused the waters to bring forth abundantly all kinds of fish, male and female, unclean and clean. By two signs are they declared to be clean, by the fins and by their scales; and if they do not have them (i.e. both signs) they are unclean.

3 ג

בה' השריץ מן המים כל מיני חגבים זכרים ונקבות טמאים וטהורים, בשני סימנים הן מטהרים: בכרעים ארוכים שהן מקפצין על הארץ ובכנפים מכסין את כל הגוף, ואלו ששרצו מן המים דגים וחגבים נאכלים שלא בשחיטה, אבל העוף אינו נאכל אלא בשחיטה; אלו שנבראו מן המים דמן נשפך כמים ואלו שנבראו מן הארץ דמן נכסות בעפר.

On the fifth day He caused the waters to bring forth abundantly all kinds of locusts, male and female, clean and unclean. By two signs are they declared to be clean: by their long legs with which they jump, and by the wings which cover the entire body, such are clean. Such (living things) as were brought forth from the water, namely, fish and locusts, are (eaten) without (being subject to the laws of) Shechiṭah (with the ritual slaughtering), but the bird cannot be eaten unless (it be killed) by (the method of) Shechiḳah. Such creatures which have been created from the earth || have their blood covered with earth, and such as have been created from the water must have their blood poured out like water.

4 ד

רבי אליעזר אומר לא על המים בלבד אמרו שישרצו אלא אף על העכומ"ז שנמשלו כמים, שנאמר (ישעיהו ז, יב): "וּשְׁאוֹן לְאֻמִּים כִּשְׁאוֹן מַיִם כַּבִּירִים יִשָּׁאוּן", וכשם ששרצו המים ביום ההוא כך עתידים העכומ"ז לשרוץ בעולם ונלחמים אלו עם אלו להשחית, שנאמר ונתתי גוי בגוי וממלכה בממלכה כי אלהים הממם בכל צרה וכתיב אחריו ישועת ישראל, שנאמר (דברי הימים ב טו, ז): "וְאַתֶּם חִזְקוּ וְאַל יִרְפּוּ יְדֵיכֶם".

Rabbi Eliezer said: Not only concerning the water does the Scripture say that "the waters should bring forth abundantly" (Gen. 1:20), but also concerning the birds which are compared with water, as it is said, "And the uproar of many peoples, which roar like the roaring of the seas" (Isa. 17:12), and just as the waters brought forth abundantly on the fifth day, likewise in the future will the nations of the world swarm in the fifth world, and they will fight one another to destroy (one another), as it is said, "And they were broken in pieces, nation against nation, and city against city; for God did vex them with all adversity" (2 Chron. 15:6). What is written (immediately) afterwards? The Salvation of Israel (is mentioned), as it is said, "But be ye strong; and your hands shall not be slack" (2 Chron. 15:7).

5 ה

כל הנהרות, כשם שהם מהלכין על הארץ הם טובים וברוכים ומתוקים ויש מהן הנייה לעולם, נכנסו לים הם מאורים רעים ומרורים ואין מהם הנייה לעולם; כך ישראל שבוטחים בצל יוצרם הם ברוכים ומתוקים ויש מהן הנייה לעולם, ובזמן שהם סרים מאחרי יוצרם ובטחו בחקות העכומ"ז הם נאררים ורעים ואין מהם הנייה לעולם. וכשם שמימי נהרות מאכל לים, כך הם מאכל לאשו של גיהנם, וכל הגשמים יורדים בים ורע הם לאשר בים ומהם הדגים מזדווגים.

All rivers flowing on the earth, as soon as they flow on the earth, they are blessed and good and sweet. There is some benefit to the world through them; (when) they flow into the sea they are bad, cursed, and bitter, and they are of no benefit to the world. Why are they similar to Israel? For when the Israelites rely upon the protection of their Creator and do His will, they are blessed and good and sweet, and there is some benefit to the world through them, and for their sake the world stands. (When) the men of Israel depart from their Creator and trust in the statutes of the nations, they are bad, accursed, and bitter, || and there is no benefit in them for the world. Just as the waters of the rivers (are) the food of the waters of the sea, so are (the sinners destined to be) fuel for Gehinnom. All the rains that descend into the sea are (as) seed for (all creatures) in them, and thereby the fish are fed.

6 ו

בה' נהפכו כל המים לדם במצרים, בה' יצאו אבותינו ממצרים, בה' עמדו מימי הירדן לפני ארון ברית ה', בה' סתם חזקיהו את המעינות שהיו בירושלים, שנאמר (דברי הימים ב לב, ל): "וְהִנֵּה יְחִזְקִיָּהוּ סָתַם אֶת מוֹצָא מֵימֵי גִיחוֹן הָעֶלְיוֹן".

On the fifth day the waters in Egypt were changed into blood. On the fifth day our forefathers went forth from Egypt. On the same (i.e. fifth) day the waters of the Jordan stood still before the ark of the Covenant of God. On the same (i.e. fifth) day Hezekiah stopped the fountains which were in Jerusalem, as it is said, "This same Hezekiah also stopped the upper spring of the waters of Gihon" (2 Chron. 32:80).

7 ז

בה' השריץ מן המים לויתן נחש בריח, מדורו במים התחתונים, ובין שני סנפיריו הבריח התיכון של ארץ עומד, וכל התנינים הגדולים שבים מזונו של לויתן והקב"ה שוחק עמו יום יום והוא פותח פיו והתנין הגדול שבא יומו להאכל הוא בורח ונס ונכנס לתוך פיו של לויתן והקב"ה שוחק בו, שנאמר (תהלים קד, כו): "לִוְיָתָן זֶה יָצַרְתָּ לְשַׂחֶק בּוֹ".

On the fifth day He brought forth from the water the Leviathan, the flying serpent, and its dwelling is in the lowest waters; and between its fins rests the middle bar of the earth. All the great sea monsters in the sea are the food for the Leviathan. Every day it opens its mouth, and the great sea monster destined to be eaten that day (tries) to escape and flee, but it enters the mouth of the Leviathan; and the Holy One, blessed be He, plays with it, as it is said, "This is the Leviathan, whom thou hast created to play with him" (Ps. 104:26).

8 ח

רבי מאיר אומר אלו שנבראו מן הארץ פרים ורבים בארץ ואלו ששרצו מן המים פרים ורבים במים חוץ מכל מין עוף כנף שברייתו מן המים ופרה ורבה בארץ, שנאמר (בראשית א, כב): "וְהָעוֹף יִירֶב בָּאָרֶץ" ואלו ששרצו מן המים פרים ורבים בבצים ואלו שנבראו מן הארץ פרים ורבים בוולד.

Rabbi Mana said: Such creatures which have been created from the earth increase and multiply on the earth, and such which have been brought forth from the water increase and multiply in the water, except all kinds of winged birds, for their creation was || from the water, yet they increase and multiply on the earth, as it is said, "And let the fowl multiply in the earth" (Gen. 1:22). Such as were brought forth from the water increase and multiply by the egg; and such as were created from the earth increase and multiply by fœtus (i.e. living offspring).