7:21ז׳:כ״א
1 א

לאולם ההיכל. באולם שלפני ההיכל:

2 ב

הימני. אשר בפאת הדרומי:

3 ג

יכין. לסימן טוב שיכון הבית לעד:

4 ד

השמאלי. אשר בפאת הצפוני:

5 ה

בועז. היא מלה מורכבת ׳בו עז׳ רצה לומר: בהבית הזה בקרבנות הנעשים בה, ימצא עוז וחוזק לישראל: