מנחות מ״ג ב

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Menachot 43b"
Toggle Reader Menu Display Settings
מ״ג ב