222רכ״ב
1 א

על שמועות. ודוקא ששמע מפי אדם נאמן שראה הדבר (מט"מ בשם ס"ח), מי שהוכרח מחמת עניותו לקחת אשה עשיר' שלא בחפצו מברך הטוב והמטיב ודיין האמת (ס"ח סימן שפ"ב תתס"ד תתמ"ה):