רָחוּשׁ ᴵ m.n. a kind of pan. [From רחשׁ ᴵᴵ (= to move, stir, creep). For sense development cp. the related מַרְחֶשֶׁת.]