רִחוּשׁ m.n. PBH 1 movement (of lips). 2 swarming (of insects). [Verbal n. of רִחֵשׁ, Pi. of רחשׁ ᴵᴵ.]