צרב to burn, scorch.
    — Qal - צָרַב 1 he burned, scorched; 2 he cauterized; 3 he stained (wood).
    — Niph. - נִצֽרַב was burned, was scorched (a hapax legomenon in the Bible, occurring Ezek. 21:3 in the form נִצֽרְבוּ).
    — Nith. - נִצְטָרֵב was burned, was scorched. [Aram. צְרַב (= it burned), Akka. ṣarābu (= to burn). Prob. related to זרב. However, some scholars connect it with Arab. ḍarima (= was kindled, blazed), and compare also Aram. צֽמַר (= he felt shivers, shuddered); see צמר. Base צרב is prob. related to the bases צרף ᴵ, שׂרף and שרב ᴵ.] Derivatives: צֶרֶב, צֵרָבוֹן, צָרֶבֶת, צָרוּב, צֽרִיבָה, צוֹרֵב, הִצֽטָרְבוּת, הַצְרָבָה, מַצְרֵב. cp. צוֹרְבָא.