נַקְּדָנוּת f.n. NH 1 punctuation. 2 pedantry. [Formed from נַקּֽדָן with suff. ◌וּת.]