מ◌ (also מַ◌, מָ◌, מִ◌, מוֹ◌, מֶ◌, מְ◌, מֵ◌, מֵי◌) subst. pref. which serves 1 to form abstract nouns, as מַדָּע (= knowledge), 2 to denote places, as מַאֲבוּס (= granary, storehouse), and 3 to form names of instruments, as מָגֵן (= shield). On some occasions it becomes מִ◌ (as in מִדֽבָּר), מוֹ◌ (as in מוֹדַע), מֵי◌ (as in מֵיטַב), מָ◌ (as in מָעֹז), מְ◌ (as in מְבוּכָה), and מִ◌ is sometimes lengthened into מֶ◌ (as in מֶרְחָק). Prefixes מ◌ and ת◌ are sometimes interchangeable. cp. e.g. מוֹצָא and תּוֹצָא (= outgoing). Pref. ma is common to all Sem. languages.