מַשָּׁאוֹן m.n. deceit (a hapax legomenon in the Bible, occurring Pr. 26:26). [From נשׁא ᴵ (= to deceive).]