מִשְׁכָּן m.n. (pl. מִשְׁכָּנִים, also מִשְׁכָּנוֹת) 1 dwelling-place, habitation. 2 tabernacle. [Formed from שׁכן (= to dwell), with local pref. מִ◌.]