מְכוֹרָה, מְכוּרָה f.n. origin. [Prob. derived from כור, כרה, and orig. meaning ‘digging of a well’. See pref. מְ◌ and first suff. ◌ָה. cp. מְכֵרָה.]