כפת PBH to bind, tie.
    — Qal - כָּפַת he bound, tied.
    — Niph. - נִכְפַּת was bound, was tied.
    — Pi. - כִּפֵּת he bound together, tied together.
    — Pu. - כֻּפַּת was bound, was tied.
    — Hiph. - הִכְפִּית he bound, tied. [Prob. related to כפשׁ.] Derivatives: כָּפוּת, כְּפִיתָה, כֶּפֶת.