כפשׁ to bend together, make bent, press down.
    — Qal - כָּפַשׁ he pressed.
    — Niph. - נִכְפַּשׁ was pressed down, was trodden upon.
    — Hiph. - הִכְפִּישׁ he trod down, made cower, soiled (a hapax legomenon in the Bible, occurring Lam. 3:16 in the phrase הִכְפִּישַׁנִי בָּאֵפֶר, ‘he made me cower in the ashes’).
    — Hoph. - הֻכְפַּשׁ was trodden upon, was soiled.
    — Hith. - הִתְכַּפֵּשׁ he dirtied himself. [TA kabāshu, kapāshu. A secondary form of כבשׁ. Prob. related to קפשׁ.] Derivatives: הַכְפָּשָׁה, כָּפוּשׁ, כְּפִישָׁה ᴵ, כֶּפֶשׁ, כֹּפֶשׁ ᴵ, מַכְפֵּשׁ, מֻכְפָּשׁ, prob. also כְּפִישָׁה ᴵᴵ and כֹּפֶשׁ ᴵᴵ.