כִּיּוֹר m.n. (pl. כִּיּוֹרִים, also כִּיּוֹרוֹת) 1 pot, basin. 2 washstand. 3 platform. [From כור (= to be round).]