כְּפִיתָה f.n. PBH tying up. [Verbal n. of כָּפַת. See כפת and first suff. ◌ָה.]