זעק to cry, call.
    — Qal - זָעַק he cried, cried out, called.
    — Niph. - נִזְעַק was called together, was assembled, was convoked.
    — Hiph. - הִזְעִיק he cried, called, he called together, convoked.
    — Hoph. - הֻזְעַק was called together, was convoked.
    — Pi. - זִעֵק he cried, cried out.
    — Nith. - נִזְדָּעֵק 1 he burst into shouting. 2 was assembled, was convoked. [A secondary form of the base צעק. Aram.-Syr. זֽעַק, Arab. za‘aqa (= he cried).] Derivatives: זַעַק, זְעָקָה, אַזֽעָקָה, הֶזְעֵק, הַזְעָקָה, הִזַָּעֲקוּת, הִזְדַּעֲקוּת, מַזְעֵק.