זנה to commit fornication, be a harlot.
    — Qal - זָנָה 1 he committed fornication. 2 he went after foreign gods.
    — Pi. - זִנָּה he committed fornication.
    — Pu. - זֻנָּה fornication was committed.
    — Hiph. - הִזְנָה he caused fornication.
    — Hoph. - הֻזְנָה was induced to commit fornication. [Aram.-Syr. זְנָא, Arab. zanā(y) (= he committed fornication), Ethiop. zmw (= to commit fornication).] Derivatives: זוֹנָה, זַנַּאי, זְנוּנִים, זְנוּנִית, זְנוּת, תַּזְנוּת.