הֲמַסָּה, הֲמָסָה f.n. MH melting, dissolving, dissolution. [Verbal n. of הֵמֵס (= he caused to melt), Hiph. of מסס. For the ending see suff. ◌וּת.]