בתל to separate. [Base of בּֽתוּלָה and בְּתוּלִים. cp. Arab. bátala (= he cut off, severed). cp. also בדל.]