בזר to scatter, strew (a hapax legomenon in the Bible, occurring Dan. 11:14).
    — Qal - בָּזַר he scattered.
    — Pi. - בִּזֵּר (of s.m.).
    — Pu. - בֻּזַּר was scattered, was strewed. [Related to bases פזר and בדר. cp. JAram. בַּדֵּר, Syr. בּֽדַר (of s.m.), Arab. badara (= to sow, to scatter).] Derivatives: בָּזוּר, בִּזּוּר.