בַּר ᴵ m.n. (pl. בָּנִים) son [Borrowed from Aram. for בֵּן (q.v.). cp. first element in בַּרְיוֹם.]