בְּדָיָה f.n. MH lie, fabrication, falsehood, invention, legend. [From בדה with suff. ◌ָה.]