אסר to bind, tie, imprison.
    — Qal - אָסַר 1 he tied, bound, fettered, harnessed. 2 he arrested, imprisoned. PBH 3 he forbade, prohibited.
    — Niph. - נֶאֱסַר 1 was tied, was bound. 2 was arrested, was imprisoned. PBH 3 was forbidden, was prohibited.
    — Pu. - אֻסַּר 1 was tied, was bound. 2 was imprisoned. [Moabite אסר, Aram. אֲסַר, Syr. אֱסַר, Arab. ’asara, Ethiop. asára (= he bound), Ugar. ’sr, Akka. esēru (= to bind). cp. מָסֹרֶת.] Derivatives: אָסוּר, אֵסוּר, אִסּוּר, אָסִיר, אַסִּיר, אֲסִירָה, אִסָּר ᴵ, אֲסָרָה, הֵאָסְרוּת, מַאֲסָר, מוֹסֵר ᴵ, מוּסָר ᴵᴵ.