אכף ᴵ to press force.
    — Qal - אָכַף he pressed, urged (in the Bible, a hapax legomenon occurring Pr. 16:26). [JAram. אֲכַף, Syr. אֱכַף (= he pressed, pressed hard, urged), Akka. ukkupu (= to urge).] Derivatives: אֶכֶף, אָכִיף, אֲכִיפָה. cp. אִכְפַּת. cp. also אֻכָּף.