אִכְפַּתִּי adj. NH concerned (usually used with the negative pref. לֹא־אִכְפַּתִּי, ‘unconcerned, indifferent’). [Formed from אִכְפַּת with suff. ◌ִי.] Derivative: אִכְפַּתִּיּוּת.