שׁנה ᴵᴵ to change.
    — Qal - שָׁנָה he changed.
    — Pi. - שִׁנָּה 1 he altered; 2 he perverted (his countenance); 3 he changed his place to another.
    — Hith. - הִשְׁתַּנָּה 1 he disguised himself; PBH 2 he was changed, was different. [BAram. שְׁנָה, JAram. שְׁנָא (= it changed), Egypt.–Aram., Nab., Palm. שׁנא (= it changed), Syr. שְׁנָא (= was altered for the worse; was displaced, was dislocated; was changed in mind, went mad, raved), Akka. shanū (= to change). Prob. base of שָׁנָה (= year). cp. base שׁנא.] Derivatives: שַׁנַּאי, שִׁנּוּי, שִׁנְיוֹן, שִׁנְיָן, שׁוֹנֶה, שֹׁנִי, הִשְׁתַּנּוּת, מְשֻׁנֶּה.