שַׁטְיָן adj. & m.n. NH 1 foolish. 2 fool. [Formed from שַׁטֽיָה with suff. ◌ָן.]