ערבב to mix, to confuse.
    — Pi. - עִרְבֵּב he mixed up, confused.
    — Pu. - עֻרְבַּב was mixed up, was confused.
    — Nith. - נִתְעַרְבֵּב (of s.m.). [Pil. of ערב ᴵᴵᴵ.] Derivative: עִרֽבּוּב.