נֶאְזָר adj. girded (a hapax legomenon in the Bible, occurring Ps. 65:7). [Niph. part. of אזר (= to gird).]