ידה ᴵ to confess, give thanks.
    — Hiph. - הוֹדָה 1 he gave thanks, praised, lauded; 2 he confessed.
    — Hith. - הִתֽוַדָּה he confessed, made confession.
    — Pi. (back formation from the Hith.) . - וִדָּה he confessed (tr. v.), he confessed (intr. v.).
    — Pu. - וֻרָּה was confessed. [Aram.-Syr. אוֹדִי (= he praised, confessed), Arab. istauda(y) (= he confessed).] Derivatives: הוֹד, הוֹדָאָה, הוֹדוֹת, הוֹדָיָה, הֻיְּדוֹת, הִתֽוַרּוּת, וִדּוּי, תּוֹדָה.