חמר ⱽ to cover with asphalt.
    — Qal tr. v. - חָמַר he covered with asphalt (a hapax legomenon in the Bible, occurring Ex. 2:3 in the form וַתַּחְמֽרָה). — Pe‘al‘al חֳמַרְמַר was reddened.
    — Nith. - נִתְחֲמַרְמַר was reddened. [Denominated from חֵמָר (= asphalt).]