חֹֽמֶר ᴵᴵ m.n. 1 heap. 2 ‘homer’ — name of a dry measure. [From חמר ᴵᴵᴵ (= to heap), whence prob. also Ugar. ḥmr, Akka. imēru (= a dry measure).]