אזר to gird.
    — Qal - אָזַר he girded, put on.
    — Niph. - נֶאֱזַר was girded.
    — Pi. - אִזֵּר he girded, encompassed.
    — Pu. - אֻזַּר was girded.
    — Hith. - הִתִאַזֵּר he girded himself. [Prob. denominated from אֵזוֹר (= girdle). cp. Akka. mēsiru (= girdle), whence Syr. מִיזְרָנֵי (= girdles).] Derivatives: אָזוּר, הֵאָזֽרוּת, הִתֽאַזְּרוּת, נֶאְזָר.