אֵזוֹר m.n. (pl. אֲזוֹרִים) 1 girdle. MH 2 zone, region. [אֵזוֹר stands for אֱזוֹר; see אֵבנּס and cp. words there referred to. It is prob. related to Arab. ’izā́r (= loincloth, wrapper, covering). Ugar. mzrt (= loins). cp. אזר.] Derivatives: אֲזוֹרָה, אֲזוֹרִי, אזרר.