17:8י״ז:ח׳
1 א

ברפידים ברף ידים שרפו ידיהם מן המצות:

2 ב

עם ישראל ברפידים בגימ' רפו ידיהם מן המצות: