תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Kiddushin 79a"
Toggle Reader Menu Display Settings
ע״ט א