268:34רס״ח:ל״ד
1 א

לד) שם. חוזרין לומר ויכלו וכו' ובמדרש אמר ג"פ אשר בויכלו כמו בפ' פרה אדמה להורות שהאומר ג"פ ויכלו מתכפר. ובצרור המור ט"א על ג"פ נגד ג' עולמות עולם עליון ואמצעי ותחתון לומר שהקב"ה ברא כולם. ורי"ו דף ק"ב לפי שיש חיזוק בג"פ אומרו ג"פ בתפלה ואחר תפלה ובקדוש. א"ר או' י"ב: