תּוּם, תּוּמָא I m. = h. שׁוּם, garlic. Y. Ter. VIII, 46ᵃ עבד ת׳ שחיק וכ׳ had ground garlic prepared in his house. Y. Sabb. VII, 10ᵃ bot. ההן דשחק ת׳ he that grinds garlic (on the Sabbath). Gitt. 69ᵃ ת׳ יחידאה a single-headed garlic plant. Sabb. 140ᵃ, v. שׁוּפְתָּא; a. fr.—Pl. תּוּמַיָּא, תּוּמֵי. Targ. Num. XI, 5.