תַּדָּא m. = h. שַׁד, breast. Pl. תַּדִּין, תַּדַּיָּא, תַּדְיַין. Targ. Y. I Gen. XLIX, 25, Targ. Y. II, Gen. XLIX, 25 (ed. Vien. חַ׳). Targ. Ps. CIII, 2 ed. Lag. (missing in ed. Wil.). Targ. II Chr. V, 9. Targ. Job III, 11 (12; ed. Wil. תְּדַיָּיא; some ed. תַּדְיָיא, corr. acc.). Targ. Cant. VIII, 1 (ed. Lag. a. oth. חַ׳); a. e.