רְעֵי, רְעָא II (preced.; cmp. צְבֵי) = h. רָצָה, [to join in,] to desire, take delight in; to welcome (cmp. חָפֵץ &c.). Targ. Ps. XL, 7 Ms. (ed. צבי). Ib. LXXXV, 2. Targ. I Sam. XX, 30 (h. text בחר). Targ. Y. Lev. XXVI, 34 (O. Af.). Targ. Ez. XVIII, 23; a. fr.—Yalk. Koh. 972 מאן דרחמנא רָעֵי ליה whom the Lord favors. Y. Snh. I, 19ᵃ לא רָעֵינָא ביה I do not like him; Y. M. Kat. III, 82ᵃ bot. רעיינא (corr. acc.); a. e.
    Af. - אַרְעֵי 1) to favor, welcome. Targ. O. Lev. l. c.—Part. pass. מַרְעֵי. Targ. Y. Deut. XXXIII, 24 (h. text רצוי).—[Targ. Y. II, Ex. XV, 9 אַרְעֵי, v. אֲרַע I.] —2) to reconcile. Num. R. s. 920 ומַרְעֲיִין ליה לאינתיה and (we should) have made him live with his wife.
    Ithpe. - אִתְרְעֵי 1) to be pleasing, acceptable; to delight in, choose. Targ. Lev. I, 4. Targ. Koh. IX, 7. Targ. Gen. XXXIV, 3 (h. text דבק). Targ. Job XXXIV, 4 נִתְרְעֵי לנא (h. text נבחרה); a. fr.—[Targ. Y. Lev. XXIII, 14 יתרעון, read: תארעין, v. אֲרַע II.] —2) to be reconciled. Targ. Ps. LXXVII, 8. —3) to offer one’s self willingly, volunteer. Targ. Is. LXIV, 6 (h. text מתעורר!).—[Ḥull. 10ᵃ איתרעאי, v. רְעַע.]