עַתִּיר, עַתִּירָא m. (עֲתַר) = h. עָשִׁיר. Targ. II Sam. XII, 1, sq.; a. fr.—B. Bath. 145ᵇ, v. כְּמָס. Y. Shebu. VII, 37ᵈ [אית] ע׳ גו שוקא ומסכן גו ביתא ע׳ וכ׳ a man may appear rich in the street and be poor at home, be rich at home and appear poor in the street. Sabb. 113ᵇ; B. Bath. 85ᵃ ע׳ משבור וכ׳ richer than king Shabur; a. fr.—Pl. עַתִּירִין, עַתִּירַיָּא, עַתִּירֵי. Targ. Zech. XI, 16. Targ. Ps. XLV, 13; a. fr.—Gitt. 56ᵃ הוו בה הנהו תלתא ע׳ there (in Jerusalem) were these three men. Bets. 32ᵇ ע׳ בבל יורדי וכ׳ the rich in Babylonia are bound to go down to Gehenna; a. fr.—Fem. עַתִּירָא, עַתִּירָה, עַתִּירְתָּא. Targ. II Esth. I, 16.—Gitt. l. c. מרתא … ע׳ דירושלם הויא Martha … was the richest woman of Jerusalem. Taan. 10ᵃ עתירה בבל, v. חֲצַד I; a. e.