עֲשָׁשִׁית, עֲשָׁשִׁיתָא ch. same , crystal, glass ball. Targ. Cant. V, 14.—Tanḥ. Vaëra 14 (ref. to מתלקחת, Ex. IX, 24) כהדין ע׳ דמיא וכ׳ (= קנדילא דע׳) like (the light in) the glass in which water and oil are mixed together, and the light burns within; Ex. R. s. 12; Cant. R. to III, 11 להדא עֲשָׁאשִׁיתָא דקנדילא; Num. R. s. 12 כהדא שָׁאשִׁיתָא וכ׳; Pesik. Vayhi, p. 3ᵇ שאשתא (Ar. שָׁשִׁיתָא). Y. Sabb. II, beg. 4ᶜ. ששיתא.