סַקְבֵּל (Saf. of קבל), Ittaf. אִסְתַּקְבֵּל to come to meet. Targ. Prov. XII, 27 (h. text יחרך; v. Pesh.).